Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Medipoint Services a.s.

Společnost Medipoint Services a.s. si je vědoma významu ochrany osobních údajů, a proto při zpracování těchto údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy.

Společnost Medipoint Services a.s. je připravena na plnění povinností kladených GDPR jak na správce osobních údajů, tak i na případy, kdy je společnost Medipoint Services a.s. v pozici zpracovatele osobních údajů.

Společnost Medipoint Services a.s. podniká v oblasti distribuce léků a školení prodejců vyhrazených léčivých přípravků.

Zpracovávané osobní údaje, právní základy, účely a doba zpracování

1. Za účelem přijetí objednávky, uzavření a plnění Rámcové smlouvy
 • jméno, příjmení
 • IČO, DIČ
 • bankovní spojení
 • fakturační adresa
 • dodací adresa
 • telefonní číslo a e-mailová adresa

Poskytnutí a zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění Rámcové smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, pro plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů, a rovněž pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

Údaje uvedené v tomto odstavci správce zpracovává po dobu trvání uzavřené Rámcové smlouvy se zákazníkem. Daňové doklady, které mohou obsahovat osobní údaje, se pak uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

2. Za účelem nahlášení zákazníka na SÚKL jako prodejce vyhrazených léčivých přípravků
 • jméno, příjmení
 • IČO, DIČ
 • adresa sídla
 • adresa provozovny
 • telefonní číslo a e-mailová adresa

Poskytnutí a zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění Rámcové smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem a pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

Tyto osobní údaje jsou zasílány na SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) na základě zákonné povinnosti – hlášení zahájení/ukončení prodeje VLP.

Údaje uvedené v tomto odstavci správce zpracovává po dobu trvání uzavřené Rámcové smlouvy se zákazníkem.

3. Za účelem proškolení prodejců vyhrazených léčivých přípravků
 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • místo narození
 • telefonní číslo a e-mailová adresa
 • číslo občanského průkazu (příp. číslo pasu - u cizinců)

Poskytnutí a zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, pro plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů, a rovněž pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

4. Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme stránky upravovat tak, abyste mohli stránky využívat co nejefektivněji. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání produktů a poboček, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránkách a k ochraně vašich dat.

Více o cookies

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Medipoint Services a.s. Pokud je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech Medipoint Services a.s., mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky Medipoint Services a.s. a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační strukturu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Medipoint Services a.s. provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Práva subjektu údajů:

 • právo na přístup – subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo požadovat informaci o účelu, kategoriích, zdroji a době zpracování.
 • právo na opravu – subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu týkají
 • právo na výmaz – subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány,
  b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“)
 • právo na omezené zpracování – subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování
 • právo na přenositelnost údajů – subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, které sdělil správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci
 • právo vznést námitku – subjekt má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu spočívajícím v oprávněném zájmu správce
 • automatizované rozhodování, včetně profilování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká.

Kontaktní údaje správce:

E-mail: gdpr@medi-point.cz

Telefon: 733 659 652

pro akcionáře

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Setrváním na tomto webu a jeho dalším používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Zjistit více

V pořádku.